5000-59905270

5000-5990

5270 Złączniki kabłąkowe do lin L35, L70 i L95