6000-69996617

6000-6999

6617 Złączki zaprasowywane do przewodów AFL 6