6000-6999

6802

6000-6999

6802 Człony osłony przed porażeniem prądem