4000-49904800

4000-4990

4800 Zastrzał przeciwwiatrowy wysięgnika pomocniczego